Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Ảnh độc ở Việt Nam (P2)
        
Đừng có nhìn mà

Nói sao viết thế.
Không phải mỏi tay cầm máy tính bảng nữa.
Nơi các bà vợ cần tìm đức lang quân của mình.
Tác dụng của mũ bảo hiểm.
Viết đúng theo cách phát âm tiếng địa phương.
Tranh thủ ngủ trưa.
Sai chính tả.

2 nhận xét: