Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Các cụ nói khoác


Trên chiếu rượu, 4 cụ đã say sưa đem chuyện lạ phương xa tán với nhau: 
Ảnh minh họa


Cụ thứ nhất bắt đầu:
- Một bận, tôi đi qua sông Bồ Đề, thấy con trâu to lù lù như quả núi đứng bên này vươn cổ sang bên kia sông mà ăn hết 3 mẫu lúa.
Cụ thứ hai tủm tỉm cười:
- Thế cũng chưa lấy gì làm lạ! Tôi từng thấy một cây mây to bằng đình làng. Không thì thừng chão nào xỏ được cái mũi con trâu cụ kể?
Cụ thứ ba ngắt lời:
- Tôi còn thấy một cái cây, chao ôi! Nó cao đâu mà cao thế! Tưởng đến chọc trời, thân thì to gớm ghiếc, đi quanh gốc 1 vòng mà tới nửa tháng.
Chứ không thì lấy cọc nào xiên vào mũi trâu của 2 cụ chứ!
Cụ thứ tư nhè giọng say khướt:
- Các cụ đều có lý cả, tuy thế mà cũng chưa lạ lắm, tôi còn được thấy một cái trống đánh vang chuyển một phương trời.
Ba cụ kia nhao nhao:
- Trống ấy to bằng ngần nào mà kêu ghê thế?
- Các cụ lượng ra mà đoán, lột da trâu đứng bên sông Bồ Đề làm mặt trống, lấy gỗ cây cao trọc thủng trời làm tang trống, còn cây mây to bằng đình làng làm đai trống.
!????

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét