Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Kiểu gì cũng chết


Một nhân viên công ty khuyên đồng nghiệp:Giám đốc là người rất hay kể chuyện tiếu lâm.
Nhưng chớ nên cười lớn quá, bởi ông ấy cực ghét chuyện đó.
Nếu cười mỉm, ông sẽ cho là coi thường lãnh đạo, còn im lặng, ắt bị liệt vào hạng người không có óc hài hước sáng tạo.
Thế đấy, liệu mà cư xử cho phải.
!!!???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét