Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

The Sunrise Drop Down Menu


Đặc điểm: The Sunrise Drop Down Menu không sử dụng các file javarscrip do vậy các bạn có thể yên tâm về tốc độ của nó.
Cách tiến hành:


   1- Đăng nhập vào Blog
   2- Vào thiết kế
   3- Chọn Chỉnh sử HTML (Không cần mở rộng tiện ích mẫu)
   4- Thêm đoạn code sau vào trước thẻ  ]]></b:skin> .

@charset "utf-8"; /* CSS Document */ body{ padding: 25px; } /* ----Navigation Structure -------- */ .nav-container-outer{ background: #990000; padding: 0px; height: 74px; background: url(https://lh5.googleusercontent.com/-W0vrRokKy24/UN7UbHW-e0I/AAAAAAAAAfA/r9LdyBu7fpE/s512/nav-bg-vinacer.jpg); } .float-left{ float: left; } .float-right{ float: right; } .nav-container .divider{ display:block; font-size:1px; border-width:0px; border-style:solid; } .nav-container .divider-vert{ float:left; width:0px; display: none; } .nav-container .item-secondary-title{ display:block; cursor:default; white-space:nowrap; } .clear{ font-size:1px; height:0px; width:0px; clear:left; line-height:0px; display:block; float:none; } .nav-container{ position:relative; zoom:1; margin: 0 auto; } .nav-container a, .nav-container li{ float:left; display:block; white-space:nowrap; } .nav-container div a, .nav-container ul a, .nav-container ul li{ float:none; } .nav-container ul{ left:-10000px; position:absolute; } .nav-container, .nav-container ul{ list-style:none; padding:0px; margin:0px; } .nav-container li a{ float:none } .nav-container li{ position:relative; } .nav-container ul{ z-index:10; } .nav-container ul ul{ z-index:20; } .nav-container ul ul ul{ z-index:30; } .nav-container ul ul ul ul{ z-index:40; } .nav-container ul ul ul ul ul{ z-index:50; } li:hover>ul{ left:auto; } #nav-container ul { top:100%; } #nav-container ul li:hover>ul{ top:0px; left:100%; } /*^'^ Primary Items ^'^*/ #nav-container a{ padding:7px 17px 7px 18px; margin: 10px 0px 0px 0px; color: #FFFFFF; font-family: Trebuchet MS, Arial, sans-serif, Helvetica; font-size:14px; text-decoration:none; font-weight: bold; background: url(https://lh3.googleusercontent.com/--_teazbCtns/UN7U1yEd6pI/AAAAAAAAAfI/O4ZLefuD_WQ/s512/item-primary-bg-vinacer.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: top; } #nav-container a:hover{ color: #6C3600; background: url(https://lh3.googleusercontent.com/--_teazbCtns/UN7U1yEd6pI/AAAAAAAAAfI/O4ZLefuD_WQ/s512/item-primary-bg-vinacer.gif); background-repeat: no-repeat; background-position: center; } /*^'^ Secondary Items Container ^'^*/ #nav-container div, #nav-container ul{ padding:10px 4px 10px 4px; margin:0px 0px 0px 0px; background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-6LhnrsuWmII/UN7VlOFNtII/AAAAAAAAAfY/H5MCKhVdh1A/s512/item-secondary-container-bg-vinacer.jpg); background-repeat: repeat-x; background-color: #FF9900; border-bottom: 1px solid #CA6500; } /* -------- Secondary Items------ */ #nav-container div a, #nav-container ul a{ padding:3px 10px 3px 6px; background-color: #FFFFFF; background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-paHMFLCLHTU/UN7WNaW8xMI/AAAAAAAAAfg/0Z3DWOip5_Y/s512/item-secondary-bg-vinacer.jpg); background-repeat: no-repeat; background-position: 0px 22px; font-size:11px; border-width:0px; border-style:none; margin: 0px 0px 0px 0px; width: 149px; } /*^'^ Secondary Items Hover State ^'^*/ #nav-container div a:hover, #nav-container ul a:hover{ background-color: #FFFFFF; background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-paHMFLCLHTU/UN7WNaW8xMI/AAAAAAAAAfg/0Z3DWOip5_Y/s512/item-secondary-bg-vinacer.jpg); background-repeat: no-repeat; color:#CC0000; } /* ---- Secondary Item Titles ---- */ #nav-container .item-secondary-title{ cursor:default; padding:4px 0px 3px 7px; color: #6C3600; font-family: Arial, Trebuchet MS, Arial, sans-serif, Helvetica; font-size:11px; /* background: url(https://lh4.googleusercontent.com/-BuQNQ2S2cF0/UN7WsRoM3jI/AAAAAAAAAfo/nzj-3UAU8Cw/s512/item-secondary-title-bg-vanacer.jpg); */ background-repeat: no-repeat; font-weight:bold; } /*^'^ Horizontal Dividers ^'^*/ #nav-container .divider-horiz{ border-top-width:1px; margin:5px 5px; border-color: #C16100; } /*^'^ Vertical Dividers ^'^*/ #nav-container .divider-vert{ border-left-width:1px; height:15px; margin:4px 2px 0px 2px; border-color:#AAAAAA; }


6- Lưu lại
7- Thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ  </header> . (hoặc thêm 1 HTML/Javarscrip và dán vào)


<div class="nav-container-outer">
<img src="http://4.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJOxMlB1I/AAAAAAAAAKw/hXZ77KQnoT8/s1600/nav-bg-l.jpg" alt="" class="float-left" />
<img src="http://3.bp.blogspot.com/_jM8-wHc3NKY/TQtJQzrYfsI/AAAAAAAAAK0/Wv8PRzkfPV8/s1600/nav-bg-r.jpg" alt="" class="float-right" />
<ul id="nav-container" class="nav-container">
<li><a class="item-primary" href="#">HOME</a>
</li>

<li><span class="divider divider-vert" ></span></li>
<li><a class="item-primary" href="#">Products</a>

<ul style="width:150px;">
<li><a href="#">SoftwarePlus</a></li>
<li><a href="#">MagicDriver</a></li>
<li><a href="#">GreatFX</a></li>
<li><a href="#">SampleSoft</a></li>
<li><a href="#">UnDoIt</a></li>
<li><a href="#">100% CSS Menu</a></li>
<li><a href="#;">With Cross-Browser</a></li>
<li><a href="#;">Dropdowns</a></li>
<li><a href="#;">Absolutely NO Javascript</a></li>
<li><a href="#;">Being Used On</a></li>
<li><a href="#;">These Menus</a></li>
<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>
<li><a href="#;">Example Of a Divider</a></li>
<li><a href="#;">With No Title</a></li>
</ul></li>

<li><span class="divider divider-vert" ></span></li>
<li><a class="item-primary" href="#">Quality</a>
<ul style="width:150px;">
<li><a href="#">SoftwarePlus</a></li>
<li><a href="#">MagicDriver</a></li>
<li><a href="#">GreatFX</a></li>
<li><a href="#">SampleSoft</a></li>
<li><a href="#">UnDoIt</a></li>
<li><a href="#">100% CSS Menu</a></li>
<li><a href="#;">With Cross-Browser</a></li>
<li><a href="#;">Dropdowns</a></li>
<li><a href="#;">Absolutely NO Javascript</a></li>
<li><a href="#;">Being Used On</a></li>
<li><a href="#;">These Menus</a></li>
<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>
<li><a href="#;">Example Of a Divider</a></li>
<li><a href="#;">With No Title</a></li>
</ul></li>

<li><span class="divider divider-vert" ></span></li>
<li><a class="item-primary" href="#">Services</a>
<ul style="width:150px;">
<li><span class="item-secondary-title" >Title For Links</span></li>
<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>
<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>
<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>
<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>
<li><span class="item-secondary-title" >Title After Divider</span></li>
<li><a href="#">Once Again...</a></li>
<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>
<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>
<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>
</ul></li>

<li><span class="divider divider-vert" ></span></li>
<li><a class="item-primary" href="#;">Very Long Item</a>

<ul style="width:150px;">
<li><span class="item-secondary-title" >Title For Links</span></li>
<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>
<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>
<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>
<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>
<li><span class="item-secondary-title" >Title After Divider</span></li>
<li><a href="#">Once Again...</a></li>
<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>
<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>
<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>
</ul></li>

<li><span class="divider divider-vert" ></span></li>
<li><a class="item-primary" href="#;">Fully Flexible</a>
<ul style="width:150px;">
<li><span class="item-secondary-title" >Title For Links</span></li>
<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>
<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>
<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>
<li><span class="divider divider-horiz" ></span></li>
<li><span class="item-secondary-title" >Title After Divider</span></li>
<li><a href="#">Once Again...</a></li>
<li><a href="#">These Links Still Appear</a></li>
<li><a href="#">Just Like The Others</a></li>
<li><a href="#">Even When Under A Title</a></li>
</ul></li>
<li class="clear">&nbsp;</li></ul>
</div>
Chúc thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét