Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Vớt bèo gặp bò gầy

Hai người bạn ngồi đố nhau. Người thứ nhất nói:


- Đố cậu nhé, bà lão đi vớt bèo gặp 1 con bò gầy hỏi tại sao bà ta quay về?
- Tớ chịu. - Người bạn kia trả lời.
- Tớ đố có thế mà cậu không biết. - Anh chàng kia nói với vẻ khoái trá.
Này nhé, bà già đi vớt bèo gặp bò gầy , mà bò gầy là bò không béo mà bò không béo là bèo không có.
!!???

1 nhận xét: